Thiên Hành Cửu Ca / 天行九歌

Thiên Hành Cửu Ca / 天行九歌

Hoắc Tôn (Henry Huo)
  • 3:54
  • 99+

Lời bài hát (lyrics) Thiên Hành Cửu Ca / 天行九歌

Bài hát: Thiên Hành Cửu Ca / 天行九歌 - Henry Huo (Hoắc Tôn)

Ôm tâm nguyện một đời nghĩa hiệp
Một chiếc đò con, sóng biếc lăn tăn
Thu thủy nhuộm sắc mực
Tựa như mĩ nhân sóng mắt yêu kiều
Người xưa đã lâu không gặp
Đốt thơ hâm chén rượu chưa đầy
Gió cuộn thổi tà áo đỏ khẽ tung bay
Thỉnh chàng rút kiếm dài ba thước
Gió lửa đầu tường thử lòng thành
Mượn chàng ba mươi năm
Phồn hoa vạn ***, giang sơn tươi đẹp
Lật giở trăm nghìn án văn
Sương mờ che mắt, nỗi lòng treo cao
Oán thán sử sách viết quá ngắn
Hạ một chữ đã thành phán định
Nghìn vàng không đổi

Đời này sao lắm tiếng thở than
Kể sao hết chuyện năm ấy
Nhìn cát chảy hợp rồi tan
Ngoái đầu lại, chân trời đằng xa
Anh hùng sao cũng lắm thở than
Bia gãy đổ trở thành phế tích
Chàng không gặp núi xanh
Mộ hào kiệt hóa bụi trần

Thỉnh chàng rút kiếm dài ba thước
Gió lửa đầu tường thử lòng thành
Mượn chàng ba mươi năm
Phồn hoa vạn ***, giang sơn tươi đẹp
Lật giở trăm nghìn án văn
Sương mờ che mắt, nỗi lòng treo cao
Oán thán sử sách viết quá ngắn

Đời này sao lắm tiếng thở than
Kể sao hết chuyện năm ấy
Nhìn cát chảy hợp rồi tan
Ngoái đầu lại, chân trời đằng xa
Anh hùng sao cũng lắm thở than
Bia gãy đổ trở thành phế tích
Chàng không gặp núi xanh
Mộ hào kiệt hóa bụi trần Tải nhạc: thien-hanh-cuu-ca-天行九歌.mp3

Nhạc Hoa

Tải bài hát

Thiên Hành Cửu Ca / 天行九歌