Sám Nguyện

Sám Nguyện

Nhà Sư Viên Như
  • 6:48
  • 99+

Lời bài hát (lyrics) Sám Nguyện

Trang nghiêm đài sen ngự tọa
Ðại hùng từ phụ Thích Ca
Ðệ tử lắng lòng thanh tịnh
Bàn tay chắp thành liên hoa

Cung kính hướng về Ðiều Ngự
Dâng lời sám nguyện thiết tha.
Ðệ tử phước duyên thiếu kém
Sống trong thất niệm lâu dài

Không được sớm gặp chánh pháp
Bao nhiêu phiền lụy đã gây
Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại
Vô minh che lấp tháng ngày

Vườn tâm gieo hạt giống xấu
Tham, sân, tự ái dẫy đầy
Những nghiệp sát, đạo, ***,vọng
Gây nên từ trước đến nay

Những điều đã làm, đã nói
Thường gây đổ vỡ hàng ngày.
Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng
Nguyện xin sám hối từ đây.

Ðệ tử thấy mình nông nổi
Con đường chánh niệm lãng xao
Chất chứa vô minh phiền não
Tạo nên bao nỗi hận sầu

Có lúc tâm tư buồn chán
Mang đầy dằn vặt lo âu
Vì không hiểu được kẻ khác
Cho nên hờn giận, oán cừu

Lý luận xong rồi trách móc
Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau
Chia cách hố kia càng rộng
Có ngày không nói với nhau

Cũng không muốn nhìn thấy mặt
Gây nên nội kết dài lâu
Nay con hướng về Tam Bảo
Ăn năn khẩn thiết cúi đầu.

Ðệ tử biết trong tâm thức
Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi
Hạt giống thương yêu, hiểu biết
Và bao hạt giống an vui.

Nhưng vì chưa biết tưới tẩm
Hạt lành không mọc tốt tươi
Cứ để khổ đau tràn lấp
Làm cho đen tối cuộc đời

*** lối bỏ hình bắt bóng
Ðuổi theo hạnh phúc xa vời
Tâm cứ bận về quá khứ
Hoặc lo rong ruổi tương lai

Quanh quẩn trong vòng buồn giận
Xem thường bảo vật trong tay
Dày đạp lên trên hạnh phúc
Tháng năm sầu khổ miệt mài

Giờ đây trầm xông bảo điện
Con nguyền sám hối đổi thay.
Ðệ tử tâm thành quy ngưỡng
Hướng về chư Bụt mười phương

Cùng với các vị Bồ Tát
Thanh văn, Duyên giác, thánh hiền
Chí thành cầu xin sám hối
Bao nhiêu lầm lỡ triền miên

Xin lấy cam lồ tịnh thủy
Tưới lên dập tắt não phiền
Xin lấy con thuyền chánh pháp
Ðưa con vượt nẻo oan khiên

Xin nguyện sống đời tỉnh thức
Học theo đạo lý chân truyền
Thực tập nụ cười hơi thở
Sống đời chánh niệm tinh chuyên.

Ðệ tử xin nguyền trở lại
Sống trong hiện tại nhiệm màu
Vườn tâm ươm hạt giống tốt
Vun trồng hiểu biết, thương yêu.

Xin nguyện học phép quán chiếu
Tập nhìn tập hiểu thật sâu
Thấy được tự tánh các pháp
Thoát ngoài sanh tử trần lao

Nguyện học nói lời ái ngữ
Thương yêu, chăm sóc sớm chiều
Ðem nguồn vui tới mọi nẻo
Giúp người vơi nỗi sầu đau

Ðền đáp công ơn cha mẹ
Ơn thầy nghĩa bạn dày sâu.
Tín thành tâm hương một nén
Ðài sen con nguyện hồi đầu

Nguyện đức từ bi che chở
Trên con đường đạo nhiệm màu
Nguyện xin chuyên cần tu tập
Vuông tròn đạo quả về sau. Tải nhạc: sam-nguyen.mp3

Bài hát khác

Tải bài hát

Sám Nguyện