Sour

Sour

  • 11 bài hát
  • 99+ lượt thích
  • 99+ lượt nghe

Bạn đang nghe Playlist hot Sour

Playlist Sour gồm nhiều bài hát mới của nhiều ca sĩ khác nhau trình bày. Hi vọng mang đến cho các bạn những giây phút vui vẻ và thoải mái.
"Deja Vu" - Olivia Rodrigo
"Jealousy, Jealousy" - Olivia Rodrigo
"Enough For You" - Olivia Rodrigo
"1 Step Forward, 3 Steps Back" - Olivia Rodrigo
"Traitor" - Olivia Rodrigo
"Brutal" - Olivia Rodrigo
"Drivers License" - Olivia Rodrigo
"Happier" - Olivia Rodrigo
"Hope Ur Ok" - Olivia Rodrigo
"Favorite Crime" - Olivia Rodrigo
"Good 4 U" - Olivia Rodrigo

Danh sách bài hát

Sour