Maha Cundi Dharani Chú Phật Mẫu Chuẩn Đề (Tiếng Phạn)

Maha Cundi Dharani Chú Phật Mẫu Chuẩn Đề (Tiếng Phạn)

V.A
  • 33:33
  • 99+

Lời bài hát (lyrics) Maha Cundi Dharani Chú Phật Mẫu Chuẩn Đề (Tiếng Phạn)

Maha Cundi Dharani:
Namaḥ saptānām
Samyaksambuddha
Koṭīnām

Tadyathā
Oṃ cale cule cundī svāhā.
Namaḥ saptānām
Samyaksambuddha

Koṭīnām
Tadyathā
Oṃ cale cule cundī svāhā
Namaḥ saptānām

Samyaksambuddha
Koṭīnām
Tadyathā
Oṃ cale cule cundī svāhā Tải nhạc: maha-cundi-dharani-chu-phat-mau-chuan-de-tieng-phan.mp3